fbpx

กระทรวงพลังงาน

ปรับระดับพื้น , ปรับพื้น , ทำพื้น

ปัจจุบันมีหลายอาคารที่เลือกเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบนชั้นดาดฟ้า และแน่นอนว่าวัสดุที่ควรนำมาใช้ในการปรับระดับหรือก่อสร้างเพิ่มเติมควรมี ‘น้ำหนักเบา’ แต่ขณะเดียวกันควรมีคุณสมบัติในการรับแรงได้
ด้วยเหตุนี้ “โฟมปรับระดับพื้น” จึงได้รับความนิยมใช้ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานรีโนเวท ดังเช่นงานปรับพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารกระทรวงพลังงาน ที่เลือกปรับพื้นด้วยวัสดุโฟมหนา 5 และ 10 เซนติเมตร
การใช้โฟมปรับระดับพื้นนอกจากสามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว ไม่สร้างภาระการรับน้ำหนักของโครงสร้าง ยังมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับใต้ชั้นดาดฟ้าได้เป็นอย่างดี จึงช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระยะยาวครับ
ปรับระดับพื้น , ปรับพื้น , ทำพื้น ปรับระดับพื้น , ปรับพื้น , ทำพื้น ปรับระดับพื้น , ปรับพื้น , ทำพื้น ปรับระดับพื้น , ปรับพื้น , ทำพื้น

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน