ต่อเติมอาคารโรงเรียน@ลพบุรี

ขอขอบคุณโรงเรียนบัณฑิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
ที่เลือกใช้ “โฟมก่อสร้าง” เป็นหน้าจั่วเทอเรซให้ยื่นออกมา เกิดเป็นรูปทรงที่ดูมีมิติและสวยงามอย่างยิ่งครับ
จุดเด่นของการเลือกใช้โฟมก่อสร้างในงานตกแต่งอาคาร
> ตัดแต่งตามรูปแบบได้ง่าย ช่วยส่งเสริมอาคารให้สวยงาม
> น้ำหนักเบา ยกง่าย ขนย้ายสะดวก และที่สำคัญปลอดภัย เพราะช่วยลดการรับภาระการรับน้ำหนักของโครงสร้าง
> ประหยัดเวลา และต้นทุนด้านแรงงานระหว่างการก่อสร้าง
บทสรุปการใช้ “โฟมก่อสร้าง” แบบสั้นๆ ง่ายๆ คือ ประหยัด คุ้มค่า อย่างสร้างสรรค์ครับ

โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง  โฟมก่อสร้าง

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน