fbpx

ปรับพื้นบ้าน@นนทบุรี

โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน

โฟมปรับระดับพื้น รีโนเวทบ้านเดี่ยว จังหวัดนนทบุรี โจทย์การปรับพื้นในครั้งนี้ต้องการเพิ่มความสูงของพื้น ซึ่งโฟมก่อสร้างถูกนำมาวางบนพื้นเดิมทดแทนการถมด้วยดิน จากนั้นผูกตะแกรงเหล็กเสริม สุดท้ายเทคอนกรีตชั้นบนสุด คำแนะนำเพิ่มเติม ควรพิจารณาเลือกความหนาแน่น(ความแข็งแรง)ของโฟมปรับระดับพื้นให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณครับ

โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อนโฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน  โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง ,ฉนวนกันความร้อน

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน