fbpx

ผลิตภัณฑ์เสริม

โพลีโค้ท

 

POLYCOAT (โพลีโค้ท) : น้ำยาผสานปูนให้เข้ากับเนื้อโฟมได้แนบสนิทเป็นเนื้อเดียว

ใช้งานได้ทั้งฉาบและพ่น

ราคา 430 บาท/ลิตร

กาวทาโฟม, น้ำยาผสานโฟม,กาวขาวดำ

 

MAXBONDING (แม๊กซ์บอนดิ้ง) : กาวทาโฟม ตัวช่วยประสานโฟมให้ติดกับวัสดุทุกประเภท

วิธีใช้ผสมตามอัตราส่วน (ดำ)1:5(ขาว) แล้วทาบนบริเวณที่ต้องการให้วัสดุติดกัน

ราคา 430 บาท/ชุด (ชุดละ 1.2 กิโลกรัม)