fbpx

ฝ้าโฟมกันความร้อน@หนองคาย

ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง

ฝ้าโฟมกันความร้อน งานโฟมก่อสร้าง บ้านตัวอย่างโครงการ จังหวัดหนองคาย.วันนี้ขอพาชมบ้านเดี่ยวใช้โฟมก่อสร้างความหนา 2 นิ้ว เป็นฉนวนกันร้อนใต้หลังคา เพราะไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนโฟมก่อสร้างก็เอาอยู่ครับ

ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน