รั้วโฟมฉาบปูน

ในการทำงานบางครั้งจะมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่ในการทำงาน การลดน้ำหนักไม่เพิ่มภาระให้โครงสร้างเดิม
โฟมแผ่นฉาบปูน จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการตอบโจทย์ของหน้างานนี้ ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้โฟมแผ่นในงานนี้

โฟมแผ่นฉาบปูน  โฟมแผ่นฉาบปูน  รั้วโฟมฉาบปูน  รั้วโฟมฉาบปูน  รั้วโฟมฉาบปูน

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน