fbpx

รีโนเวทหอพัก@พัฒนาการ

โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน

โฟมก่อสร้าง รีโนเวทหอพัก ย่านพัฒนาการจากอาคารเดิมได้รับการปรับปรุง โดยใช้โฟมก่อสร้างปิดช่องหน้าต่าง และรีโนเวทผนังห้องน้ำ ด้วยจุดเด่นของโฟมก่อสร้างที่ตัดแต่งได้ง่าย และมีค่าอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ’โฟมก่อสร้าง’ จึงเป็นวัสดุที่เหมาะใช้ในการรีโนเวทอาคารเดิม ปรับลุคเปลี่ยนโฉมใหม่ได้ง่ายอย่างลงตัวข้อมูลเพิ่มเติม  การติดตั้งโฟมก่อสร้างโดยกรุลวดกรงไก่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่างก่อสร้างเลือกใช้ เพราะลวดกรงไก่จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยยึดระหว่างวัสดุต่างชนิดกัน

โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน โฟมแผ่น , ผนังโฟม , โฟมก่อสร้าง , โฟมสร้างบ้าน , ฉนวนกันความร้อน

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน