เรือนพักสถานปฏิบัติธรรม

โฟมก่อสร้าง จัดถวายโฟม EPS สำหรับการก่อสร้าง ความหนาแน่น 1.25 ปอนด์ ความหนา 7 เซนติเมตร ณ วัดเทพรัตนาราม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างเป็นผนังของเรือนพักรับรองสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และหากดำเนินการแล้วเสร็จ เราจะนำภาพมาอัพเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ
**เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา ‘วันมาฆบูชา’ เราขอเชิญพุทธศาสนิกชนอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

โฟมก่อสร้าง , ผนังโฟม , CSRเพื่อสังคม  โฟมก่อสร้าง , ผนังโฟม , CSRเพื่อสังคม  โฟมก่อสร้าง , ผนังโฟม , CSRเพื่อสังคม  โฟมก่อสร้าง , ผนังโฟม , CSRเพื่อสังคม

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน