fbpx

ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง

สินค้า : โฟมก่อสร้าง (EPS) ฉนวนใต้หลังคาขนาด : 120 x 300 x 2.5 เซนติเมตร เกรด F/แผ่นสถานที่ : อาคารเก็บสินค้า จุดเด่นของโฟมก่อสร้าง (EPS) นอกเหนือจากคุณสมบัติฉนวนกันร้อนที่ดี มีสิ่งสำคัญที่ทำให้ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งาน คือ ความทนทานความทนทานของตัววัสดุ เกิดจากกระบวนการผลิต ที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำ ช่วยทำให้เม็ดโฟมจำนวนมหาศาลเชื่อมติดกันเป็นก้อน จากนั้นจึงค่อยสไลด์เป็นแผ่นตามความหนาที่ต้องการ ดังนั้นความอัดแน่นในตัวผลิตภัณฑ์จึงทำให้วัสดุเกิดความทนทาน และส่งผลต่ออายุการใช้งานในระยะยาวนั่นเองครับคำแนะนำในการใช้โฟมเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน ควรวางแผ่นโฟมให้ชิดกัน ไม่เกิดช่องว่าง จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูงสุดครับ
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง

หน้างานอื่น
ปรับระดับพื้น , ปรับพื้น , ทำพื้น
กระทรวงพลังงาน

ปรับระดับพื้นกระทรวงพลังงาน งานปรับพื้น ทำพื้นดาดฟ้าอาคารด้วยโฟมแผ่นจะช่วยลดน้ำหนักโครงสร้าง และยังเป็นฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารอย่างดี