fbpx

โฟมปรับพื้น คอนโดหัวหิน

โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , งานปรับพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง

หน้างานการใช้ โฟมปรับระดับพื้น ชั้น 1 ณ โครงการคอนโดหัวหินอาคารแห่งนี้ได้รับการรีโนเวตพร้อมกับเพิ่มระบบสาธารณูปโภค ดังนั้นจึงมีการวางท่อระบบน้ำประปาใหม่บนพื้น จึงจำเป็นต้องปรับระดับพื้นให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการซ่อนระบบท่อน้ำ ผลลัพธ์จากการใช้ ‘โฟมปรับระดับพื้น’ สำหรับโครงการนี้คือ โฟมจะช่วยดูดซับและกระจายน้ำหนักจากชั้นคอนกรีตที่เททับด้านบนสุด น้ำหนักคอนกรีตจึงไม่ไปลงที่ท่อน้ำโดยตรง แถมยังเป็นการลดปริมาณการใช้คอนกรีต ที่สำคัญที่สุดในการใช้โฟมปรับระดับพื้นทำให้การขนส่งและก่อสร้างเป็นไปได้ง่ายและสะดวก

โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , ทำพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , ทำพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , ทำพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , ทำพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , ทำพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง โฟมปรับพื้น , โฟมปรับระดับพื้น , ทำพื้น , ลดน้ำหนักโครงสร้าง , โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน