โฟมปรับระดับพื้นคอนโดเพชรเกษม

โฟมปรับระดับพื้นชั้นดาดฟ้า คอนโดย่านเพชรเกษมลูกค้าเลือกใช้โฟมก่อสร้างที่ทั้งทำหน้าที่ “ปรับพื้น” และทำหน้าที่เป็น “ฉนวนกันความร้อน” ให้กับชั้นล่างของดาดฟ้า และที่สำคัญโฟมปรับระดับพื้นเป็นวัสดุที่ไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างอาคารอีกด้วยลูกค้าที่เลือกใช้ “โฟมปรับระดับพื้น” ขนาด 60x120x3 เซนติเมตร และ 60x120x20 เซนติเมตร สำหรับงานโฟมก่อสร้างนี้

โฟมปรับระดับพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อนโฟมปรับระดับพื้น,ทำพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับระดับพื้น,ทำพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับระดับพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับระดับพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับระดับพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับระดับพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน โฟมปรับระดับพื้น,โฟมก่อสร้าง,ฉนวนกันความร้อน

หน้างานอื่น
ฝ้าโฟม, ฉนวนกันความร้อน,โฟมก่อสร้าง
ฉนวนหลังคาโกดังเก็บสินค้า

โฟมแผ่นทำเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มีความทนทานต่อการใช้งาน และสามารถเลือกความหนาได้ตามความต้องการใช้งาน