องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย สู่บัวประดับอาคาร

คำศัพท์ช่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนมีที่มาที่ไปยาวนาน และมักจะเป็นคำที่สื่อถึงความหมายในการใช้งาน ผสมผสานกับการเปรียบเทียบรูปร่างที่เหมือนสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ

ดังเช่น“ลวดบัว” หรือ “บัว” ส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเติมเต็มความงดงามให้กับงานสถาปัตยกรรมที่มีมาช้านาน

แต่ทำไมจึงถูกเรียกว่า “บัว” หรือ “ลวดบัว”
เราจะมาบอกคำตอบให้คุณได้ทราบกัน

แต่โบราณนานมา สถาปัตยกรรมไทยนับว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว เพราะมีวิวัฒนาการยาวนานนับพันปี อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้ช่างไทยสร้างสรรค์ศิลปะในทุกแขนงได้อย่างวิจิตรงดงามจวบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปะทางด้านงานสถาปัตยกรรม

เจดีย์ คือสิ่งก่อสร้างทรงสูงที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่สักการะและระลึกถึงพระรัตนตรัย โดยมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ถึง หากคุณสังเกตเจดีย์จะเห็นว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีฐานเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับความสำคัญ และทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของสิ่งก่อสร้างนั้น

หากมองให้ลึกลงในรายละเอียดส่วนฐานของเจดีย์ หรือแม้แต่ฐานพระพุทธรูป ก็มักถูกสร้างเป็นวงกลมมีลักษณะคล้ายดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ตามคติทางพุทธศาสนาที่ต้องการสื่อถึงความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และเพื่อให้ฐานเห็นเป็นรูปทรงดอกบัวได้ชัดเจนมากขึ้น ช่างไทยโบราณจึงเพิ่ม “ลวดบัว” เส้นคาดรอบฐานสร้างให้เกิดมิติ เพื่อเน้นสัดส่วนให้เห็นชัดว่าเป็นบัวคว่ำหรือบัวหงาย เปรียบเทียบดังภาพที่ปรากฏ

“ลวดบัว” เป็นคำช่างโบราณใช้เรียกฐานรองสิ่งก่อสร้างที่มีการประดับตกแต่ง ซึ่งต่อมาถูกลดทอนเรียกให้สั้นลงว่า “บัว” สำหรับสิ่งก่อสร้างเหนือฐาน ก็มีการสร้างให้ไล่เรียงระดับของชั้นสถาปัตยกรรม เพื่อแฝงคติทางพุทธศาสนาไว้ตามความตั้งใจที่เกิดจากแรงศรัทธา
จากสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนา ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน นอกจากความสวยงาม “บัว” ยังมีหน้าที่แบ่งสัดส่วนอาคารให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีประโยชน์ใช้สอยด้านอื่นเพิ่มเติม จากการออกแบบที่ผ่านกระบวนการคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ใช้สอยพื้นที่นั้นๆ ดังเช่น บัวภายในจะช่วยปกปิดรอยต่อระหว่างพื้นและฝ้าเพดานออกจากผนัง อีกทั้งยังมีประโยชน์คือ ช่วยลดรอยคราบสกปรกบนผนังจากการทำความสะอาดพื้น หรือบัวผนังภายนอกที่ติดตามขอบหน้าต่าง ทำหน้าที่ช่วยกันฝนสาดและลดหยดน้ำที่อาจไหลเข้าสู่ภายในตัวอาคารได้ นับเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความงามที่มาพร้อมกับประโยชน์

มาถึงตรงนี้คุณคงทราบที่มา และเข้าใจเส้นทางของ “บัว” ประดับอาคารจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่ไม่ใช่แค่เพียงเผยให้เห็นถึงความสวยงามเท่านั้น ยิ่งกล่าวถึงบัวที่ผลิตด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผสานวัสดุที่มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวที่เสริมกัน ยิ่งต้องผ่านการคิดค้น พัฒนา และวิจัย โดยนักออกแบบที่ทำงานร่วมกับวิศวกรเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่ใช้งานจริงได้ดีมากยิ่งขึ้น

เราจึงกล้าท้าว่า เราเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศที่รู้จริงเรื่อง “บัว” โฟม ด้วยการสั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีงานก่อสร้างที่ผสานวัสดุโฟมมานานกว่าครึ่งศตวรรษ

มาร่วมเติมความงามสถาปัตยกรรมผ่าน “บัวโฟม” กันครับ