CEMENTFOAM

การก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน และ อนุรักษ์ธรรมชาติ

ทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย...เย็นกายสบายกระเป๋า...ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
#Stayhomesavelife
#Cementfoam
#Yothafoam
#PolyfoamAbsorbYourLife

ในช่วงนี้หลายท่านคงอยู่ในสถานะ Work  from  Home แต่บางท่านอาจยังมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานพร้อมอุปกรณ์ป้องกันสารพัด เพื่อให้รอดพ้นจากเชื้ออุบัติใหม่ไวรัส COVID-19 โยธาโฟมขอส่งมอบกำลังใจแด่ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตที่พวกเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ ด้วยความปรารถนาดีจากใจ

ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ที่โยธาโฟมได้สร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลาย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่บ้านพักอาศัย ตลอดจนถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ พวกเราขอขอบคุณที่ลูกค้าได้มอบความไว้วางใจในงานบริการและให้ความเชื่อมั่นต่อสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จากจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์โยธาโฟมที่มีความฉลาดในการเลือกใช้ EPS (Expanded Polystyrene) วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อให้แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยยาวนานหลายปี ผสานกับคุณสมบัติเฉพาะตัว การเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ถูกนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่ในระบบนวัตกรรมงานก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และแน่นอนอาคารที่สร้างด้วยผลิตภัณฑ์โยธาโฟม จึงมีอุณหภูมิภายในต่ำกว่าอาคารที่ก่อสร้างโดยไร้ฉนวนกันความร้อน นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะนำมาใช้งานตามเงื่อนไขรูปแบบอาคารสีเขียว (Green Building) ที่กำลังเป็นกระแสการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

โฟมสร้างบ้าน, บ้านโฟม , โฟมกันความร้อน , ฝ้าโฟม, ผนังโฟม , โฟมแผ่น , โฟมปรับระดับพื้น

โยธาโฟมจึงขอเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ที่มีความแข็งแรงทนทานควบคู่กับความเย็นสบายแก่เจ้าของบ้านและผู้อาศัย ด้วยนวัตกรรมระบบงานก่อสร้าง CEMENTFOAM

มารู้จัก CEMENTFOAM
โฟมสร้างบ้าน, บ้านโฟม , โฟมกันความร้อน , ผนังโฟม , โฟมแผ่น , โฟมปรับระดับพื้น

CEMENTFOAM SYSTEM คือ ระบบนวัตกรรมงานก่อสร้างที่ใช้ EPS (Expanded Polystyrene) ความหนาแน่นสูงตามมาตรฐานงานก่อสร้างเป็นวัสดุหลัก ติดด้วยตะแกรงเหล็ก Wire Mesh (เพิ่มการยึดเกาะคอนกรีต) ฉาบทับด้วยปูนคอนกรีตที่ใช้ตามงานก่อสร้างทั่วไป และจบด้วยการตกแต่งปิดผิวคอนกรีตตามงานออกแบบที่ต้องการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดผลการทดสอบตามมาตรฐานระดับสากลของ EPS สำหรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ที่ …( ใส่link.ให้เปิดเจอคุณสมบัติของ EPS อาจจะเป็น PDF ไฟล์หรือเชื่อมไปที่หน้าหลักEPS) หรือติดต่อ-สอบถามผ่านทุกช่องทาง เรายินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาค่ะ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อย่างที่ทราบว่า CEMENTFOAM นำวัสดุ EPS ซึ่งมีน้ำหนักเบาและคุณสมบัติเด่นในเรื่องการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี เมื่อนำมาผนวกกับนวัตกรรมระบบงานก่อสร้าง จึงทำให้ CEMENTFOAM มีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าระบบงานก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป และด้วยคุณสมบัติเด่นเหล่านี้จึงทำให้ “ผู้อยู่สบาย…ผู้ใช้งานชื่นชอบ”

ในปี 2556 CEMENTFOAM จากโยธาโฟม เป็นผลิตภัณฑ์งานก่อสร้างที่ผสานวัสดุ EPS จากผู้ประกอบการไทยเพียงรายเดียว ที่ได้รับเกียรติจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center; TCDC) จัดแสดงในห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ และได้รับเข้าบรรจุในฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ของ Material Connexion ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลวัสดุในทั่วทุกมุมโลก จากผลงานดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล

จากความคุ้มค่า นำไปสู่คุณค่า
“คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ได้บ้านแข็งแรงทนทานอย่างยั่งยืน
เย็นสบายประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยลดสภาวะโลกร้อน”

สินค้าเกินความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนั้นมีอยู่จริง นอกเหนือจากความต้องการที่คุณได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงทนทานของตัวอาคารหรือความง่ายต่อการใช้งาน ยังมีสิ่งหนึ่งที่แฝงด้วยความคุ้มค่าในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนและถาวรนานนับหลายชั่วอายุคน ความคุ้มค่าที่ว่านี้หากกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายคือ การประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องสูญเสียไปกับการใช้เครื่องปรับอากาศ ยิ่งถ้าโครงการก่อสร้างอาคารมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโยธาโฟม ประกอบกับคำนึงถึงการออกแบบอาคารตามหลักอนุรักษ์พลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งเป็นมากกว่าความคุ้มค่า แต่เป็นการสร้างคุณค่าช่วยลดโลกร้อน ตามการลดใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลก

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิค

ดูเหมือนว่าระบบนวัตกรรมงานก่อสร้าง CEMENTFOAM มีความโดดเด่นในเกือบทุกด้าน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่รูปแบบงานก่อสร้างนี้จะง่ายต่อการเรียนรู้ แม้ช่างก่อสร้างที่เพิ่งเคยติดตั้งในครั้งแรก ก็สามารถเรียนรู้และทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมจะดูค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับระบบก่ออิฐมวลเบา แต่หากมองเห็นถึงการประหยัดต้นทุนเรื่องระยะเวลาก่อสร้าง และค่าพลังงานไฟฟ้าจากการลดใช้เครื่องปรับอากาศในระยะยาว คุณจะพบว่าระบบนวัตกรรมงานก่อสร้าง CEMENTFOAM นับเป็นทางเลือกที่ดี ที่ช่วยตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว

ท่านสามารถดูรายละเอียดตารางผลการเปรียบเทียบเพิ่มเติมได้ ที่นี่… หรือติดต่อ-สอบถามผ่านทุกช่องทาง เรายินดีตอบคำถามและให้คำปรึกษาค่ะ

How does it work?

รูปแบบและขั้นตอนวิธีการติดตั้ง

CEMENTFOAM ใช้ได้กับทุกส่วนของอาคาร ตั้งแต่พื้น ผนัง และหลังคา ด้วยระยะการติดตั้งดังแสดงไว้ในตาราง

 ตารางแสดงรูปแบบการติดตั้ง CEMENTFOAM

 

พื้น

ผนัง

หลังคา

ชนิดวัสดุคาน, เหล็กรูปพรรณ, ไม้, คอนกรีตโครงคร่าว
เหล็ก U-Track
โครงหลังคา, เหล็กรูปพรรณ, ไม้
ระยะห่าง (เมตร)ความยาวช่วงตง 40
ระยะห่างช่วงตง 0.40
ระยะห่างแนวตั้ง 1.2
ระยะห่างแนวนอน 0.90
ระยะแป 1-1.2
การติดตั้งทั่วไป
  • การตัด สามารถใช้เลื่อยงานช่างทั่วไปหรือมีดคัตเตอร์ตัดโฟม EPS ได้อย่างง่ายดาย
  • การต่อโฟม EPS ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการต่อแผ่นโฟม EPS เข้าด้วยกันให้ใช้กาวสำหรับต่อโฟม EPS โดยเฉพาะเท่านั้น เพราะกาวชนิดอื่นจะทำปฎิกิริยากับโฟม EPS ทำให้ละลายได้
  • การฉาบ สามารถกรุลวดกรงไก่หรือตาข่ายเสริมแรงติดกับแผ่นโฟม EPS พร้อมกับทาน้ำยาพิเศษสำหรับประสานโฟม EPS และปูนฉาบให้ยึดติดกัน สุดท้ายทำการฉาบปูนฉาบลงบนผิวหน้าแผ่นโฟม EPS ได้เลย

วิธีติดตั้ง

พื้น ใช้โฟม EPS ร่วมกับแผ่นพื้นสำเร็จได้เพื่อลดน้ำหนักอาคาร โดยวางแผ่นโฟม EPS ลงบนแผ่นพื้นสำเร็จแล้วจึงใช้เหล็กไวล์เมชวางเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีต topping หนาประมาณ 5 ซม.

ผนัง โครงคร่าวเหล็ก ให้ใช้เหล็ก U-TRACK เป็นโครงคร่าวโดยติดตั้งโคร่งคร่าวติดกับใต้ท้องคานและพื้นด้วยสกรูให้แน่นหนา หลังจากนั้นสอดแผ่นโฟม EPS เข้าไปในเหล็ก U-TRACK และ ยึดติดโฟม EPS กับเหล็กด้วยกาวพิเศษ
หลังคา ใช้โฟม EPS โดยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ใช้โฟม EPS และทำการยึดให้ติดกับโครงหลังคาหลัง จากนั้นจึง ค่อยทำการปูกระเบื้องมุงหลังคาทับบนแผ่นโฟม อีกชั้นหนึ่ง
  • ใช้ก้อนโฟม EPS ใส่ลงไปในระหว่างช่องว่างของจันทัน

  • ช้แผ่นโฟม EPS วางบนเหนือจันทันและให้เว้นช่องอากาศระหว่างเหนือแผ่นโฟม EPS และใต้กระเบื้องมุงหลังคาประมาณ 2นิ้ว

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 CEMENTFOAM ได้รับคัดเลือกจากห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ หรือ Material Connexion Bangkok ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ให้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวัสดุใหม่ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณภาพเป็นระดับสากล และที่สำคัญ เป็นวัสดุโฟม EPS เพื่อการก่อสร้างจากผู้ประกอบการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับเลือกในครั้งนี้