นโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย“) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ใน www.xn--12cm4eil5bu6b7irco.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ระหว่าง บริษัท โปลิโฟมแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1072-1074 สี่แยกสี่พระยา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (โดยให้รวมถึงบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาทุกแห่งด้วย) (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า POLYFOAM”) กับ ท่าน ซึ่งเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ POLYFOAM เพื่อทำความรู้จัก POLYFOAM และ/หรือค้นหาผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ ที่ได้นำเสนอ/โฆษณาไว้ในเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) โดย POLYFOAM จะใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานคุกกี้ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ รวมทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ใดๆ ที่จะมีการแก้ไข/เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

นโยบายนี้จะอธิบายความหมาย การใช้ประโยชน์ การทำงาน และประเภทของคุกกี้ รวมถึงการตั้งค่า/การปฏิเสธคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และยังเป็นการแจ้งให้ท่านทราบถึงการมีอยู่ของคุกกี้ในเว็บไซต์ของ POLYFOAM ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชม/ใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ถือว่าท่านได้ยินยอมและยืนยันให้ POLYFOAM ใช้งานคุกกี้กับเว็บไซต์แล้ว

 

ความหมาย ประโยชน์ และการทำงานของคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าสู่หน้าใดๆ ของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผลข้อมูล หรือถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น คุกกี้ยังสามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท จดจำสิ่งที่ท่านชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ด้วย

 

ประเภทของคุกกี้

POLYFOAM ได้ใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 

  1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ และฟังก์ชั่นต่างๆ ในเว็บไซต์ของ POLYFOAM ได้ รวมถึงช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้ หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ของ POLYFOAM จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งท่านจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของ POLYFOAM ได้

  1. คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์เพื่อให้ระบบเว็บไซต์เข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของท่านให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

  1. คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และลิงก์ที่ท่านมีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฎิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ท่านจะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และอาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ท่านยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ท่าน จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และอาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเช่นกัน

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์

ในการใช้งานเว็บไซต์ของ POLYFOAM ท่านรับทราบว่าเว็บไซต์จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์

ในระหว่างการใช้งานคุกกี้  POLYFOAM จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางองค์กร สำหรับเว็บไซต์ของ POLYFOAM อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านจากการถูกทำลายหรือกระทำผิดกฎหมาย, การสูญหาย, การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข, การเปิดเผย หรือการเข้าถึง หรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งปวง

หากเว็บไซต์มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่า บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้งานคุกกี้ของตนเอง  POLYFOAM จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย ซึ่งอาจจะแตกต่างจากนโยบายของ POLYFOAM นี้

 

การติดต่อ POLYFOAM

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ของ POLYFOAM ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ POLYFOAM ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โปลิโฟมแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ทีมงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ที่อยู่: เลขที่ 1072-1074 สี่แยกสี่พระยา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email : [email protected]

นโยบายนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565